Amatöörikilpailuiden (tavarapalkinnot) palkinnonmaksulomake