SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Team Finland Akatemiatoiminta kehittyy kaudelle 2023 – Haku aluevalmennukseen auki!

Kilpagolf23. Syyskuuta 2022

Team Finland akatemiatoiminnan tarkoituksena on tukea ja kehittää nuoren urheilija henkilökohtaista valmennusprosessia sekä antaa lisäarvoa hänen harjoitteluunsa. Tavoitteena on antaa urheilijalle ymmärrys kansainvälisentason vaatimuksista golfin eri osa-alueilla.

Aluevalmennusryhmien ikäluokkiin tehdään muutos kaudelle 2023. Aluevalmennusryhmien ikärajat nostetaan 14-18 vuotiaisiin. Ryhmien ulkopuolelle jääville ja seurojen valmennustoiminnassa mukana oleville alle 14-vuotiaille tullaan järjestämään 4-5 kansallista TFA Minileiriä kaudella 2023.

Muutoksien taustalla on kilpailuissa mukana olevien pelaajien määrien kehitys sekä tavoite tehostaa alueryhmien toimintaa. Nostamalla alueryhmien ikärajoja sekä minileirejä järjestämällä, mahdollistamme toimintaan mukaan pääsemisen suuremmalle joukolle urheilijoita. Samalla alueryhmien taso kovenee ja osallistujien tasoerot pienenevät. Muutoksen myötä pystymme kohdentamaan treenipäivien ja TFA Campien sisältöjä paremmin kohderyhmän urheilijoille sopiviksi.

Tulemme myös pienentämään Team Finland maajoukkueryhmiin valittavien urheilijoiden määrää kaudelle 2023. TFA aluevalmennusryhmien ikärajojen muutoksen kautta pystymme tarjoamaan valmennusta myös maajoukkueryhmien ulkopuolelle jääville nuorille.

Mihin aluevalmennusryhmien ikärajojen nostaminen vaikuttaa?

  • lisää kohderyhmään kuuluvien urheilijoiden määrää
  • laskee kohderyhmän tasoituskeskiarvoa
  • pienentää ryhmien sisäisiä tasoeroja
  • helpottaa ryhmien hallintaa
  • koventaa kilpailua ryhmän sisällä
  • tarjoaa valmennusta maajoukkueryhmien ulkopuolelle jääville
  • mahdollistaa laajemman ja tarkemman urheilijaseurannan edustuskilpailujen varten
  • luo uuden ryhmä alle 14-vuotiaita urheilijoita, joille tarjoamme TFA Minileiri-toimintaa

 

Mitä TFA aluevalmennus on?

Aluevalmennusryhmien toiminnan rungon luovat alueilla järjestettävät kuukausittaiset treenipäivät. Treenipäivien tarkoituksena on kerätä alueiden parhaat alle 18-vuotiaat urheilijat yhteen harjoittelemaan ja kisailemaan keskenään. Treenipäivät toteutetaan yhteistyössä seurojen ja harjoituskeskusten kanssa. Harjoitusten sisällöistä vastaa Team Finland liittovalmentajat yhdessä aluevalmentajien kanssa. Alueellisten treenipäivien vetämisestä ja ryhmien toiminnan organisoinnista vastaavat nimetyt aluevalmentajat.

 

Hakuaika TFA aluevalmennusryhmiin loppuu sunnuntaihin 9.10.2022 klo 23.59

Linkki hakemukseen: https://www.lyyti.fi/reg/HAKU_TFA_Aluevalmennusryhmat_2023

 

Lisätietoja: https://golf.fi/kilpagolf/team-finland-valmennusryhmat/team-finland-akatemia/