SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Muista ilmoittaa golfkisojen palkintosi verottajalle

Kilpagolf27. Huhtikuuta 2016

Golfkilpailujen palkinnot ovat veroilmoituksessa ilmoitettavaa veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Vastaavasti osa harrastustoimintaan liittyvistä kuluista on verotuksessa vähennyskelpoisia.

Jos osallistuit viime kaudella golfkilpailuihin ja ansaitsit palkintoja, sinun tulee Verohallinnon ohjeen mukaan ilmoittaa saamiesi palkintojen arvo veroilmoituksessasi. Urheilukilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Ohjeistus koskee myös tavarapalkintoja, joista verottajan ohjeistus sanoo seuraavaa:

”Tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisin välittömästi. Arvostus tehdään saajan näkökulmasta katsottuna. Jos saadulla tavarapalkinnolla ei ole saajalleen käyttöä eikä palkinto ole helposti muutettavissa rahaksi, tuotteen raha-arvoa voidaan kohtuullistaa saadun selvityksen perusteella.”

Harrastustoiminnan kulut osin vähennyskelpoisia

Harrastustoimintaan liittyvät menot ovat pääsääntöisesti elantokuluja, mutta niissä tapauksissa, kun harrastustoiminta on tuottanut tuloa, voidaan siihen kohdistuneet kustannukset vastaavasti vähentää verotuksessa.

Vähennyskelpoisia kuluja ovat tuloon välittömästi kohdistuvat kulut, golfkilpailujen tapauksessa muun muassa kilpailujen osallistumismaksut ja matkakulut kilpailupaikoille. Muut harrastuksen kulut, kuten esimerkiksi jäsenmaksut, vastikkeet tai välineiden ja varusteiden hankinnasta aiheutuneet kulut eivät ole kilpailupalkinnoista vähennyskelpoisia. Menoja ei voi vähentää saadun tulon määrää enempää.

Lue lisää verohallinnon ohjeesta (ks. erityisesti ohjeen kohdat 5.6 ja 5.7).