SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golfliitto pettyi PGA:n ulostuloon – Myös kilpagolfia on kehitettävä alhaalta ylöspäin

Kilpagolf9. Marraskuuta 2016

PGA:n esitys strategian jalkauttamiseksi olisi tarkoittanut liittovalmennuksen ja kilpailujärjestelmän välitöntä alasajoa.

Suomen Golfliitto on yllättynyt ja pettynyt Suomen PGA:n tiistaisesta ulostulosta (lue PGA:n lehdistötiedote tämän jutun alta), jossa golfammattilaisten kattojärjestö sanoutuu irti Suomen golfin strategian jalkautuksesta. Erikoiseksi koetaan myös tapa, jolla PGA irtisanoutumisestaan ilmoitti. Asia tuli Golfliiton tietoon PGA:n tiistaiaamuna lähettämän julkisen lehdistötiedotteen kautta.

PGA kertoo tiedotteessa olleensa strategiatyössä aktiivinen ja pyrkineensä löytämään luontevia yhteistyötapoja Suomen Golfliiton kanssa strategian jalkautukseen. Golfliitossa asia nähdään toisin.

”Koemme Golfliitossa olleemme itse aktiivinen osapuoli ja tehneet keskusteluissa PGA:n edustajien kanssa selkeitä, konkreettisia esityksiä siitä, mitä maamme kilpailujärjestelmän ja valmennustoiminnan kehittämiseksi voidaan tehdä”, Golfliiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi sanoo.

Strategian jalkauttamista koskevia keskusteluja Golfliitto on käynyt PGA:n kanssa jo viime keväästä asti pitkin vuotta. Muun muassa PGA:n toive siitä, että seuravalmennuksen kehittämiseen kohdennetaan lisää resursseja, on otettu huomioon jo tulevan vuoden toimintasuunnitelmassa sekä valmennuspuolen resursoinnissa. Tulevan päävalmentajan Fredrik Jendelidin työpanoksesta kolmasosa on resursoitu nimenomaisesti seuravalmennuksen kehittämiseen.

”Seuravalmennuksen kehittämisestä on keskusteltu koko ajan. PGA:n kanssa yhteisesti sovitusti meillä on parhaillaan käynnissä selvitys jäsenseurojen ja seuravalmentajien tarpeiden kartoittamiseksi kilpaurheiluvalmennuksen osalta. Siinäkin mielessä tämä tuli meille aivan puun takaa”, Peltoniemi sanoo.

PGA:n kritiikin siitä, ettei järjestöltä pyydetty yhteistyöehdotus ole strategian jalkauttamisessa konkretisoitunut, Golfliitto kokee kohtuuttomaksi.

”On totta, että PGA:lta, kuten muiltakin toimialajärjestöiltä, on pyydetty konkreettisia ehdotuksia siitä, miten strategia saadaan onnistuneesti jalkautettua. Mutta eihän esitys voi koskaan olla mikään ota tai jätä -sopimus, vaan neuvottelun lähtökohta”, strategian jalkauttamisen ohjausryhmän puheenjohtaja Elisabeth Spåre muistuttaa.

”PGA:n toimenpide-ehdotuksessa ei ollut kyse mistään juustohöylästä nykyiseen toimintaan, vaan esityksen toteuttaminen heti sellaisenaan olisi tarkoittanut olemassaolevan liittovalmennuksen ja kilpailujärjestelmän välitöntä alasajoa. Tällaisella aikataululla niin ison muutoksen tekeminen ei olisi edes mahdollista. PGA on jo aiemmin esittänyt näkemyksensä siitä, että Golfliiton liittovalmennustoiminta pitäisi lakkauttaa. Golfliitossa sen sijaan on tehty periaatepäätös, että liittovalmennusryhmistä emme halua luopua”, Petri Peltoniemi taustoittaa.

”Muun muassa alle 15-vuotiaiden Talenttiryhmä on olemassa sen vuoksi, ettei monista seuroista löydy tällä hetkellä riittävän laadukasta valmennusta. Asiaa on syytä harkita uudelleen sitten, kun seuravalmennusjärjestelmämme on niin laadukas, ettei liittovalmennusta tarvita.”

PGA toteaa tiedotteessaan, että ”…pelaajien valmennuksen tulisi tähdätä major-voittoihin, olympiamitaleihin ja maailman huipulle, ei pelkästään mitaleille amatöörien EM -kilpailuissa”. Juuri siihen valmennus myös Golfliiton mielestä lopulta tähtää, mutta välitavoitteiden kautta.

”PGA:n esityksessä panokset kohdennettaisiin suoraan huipulle tai heti huipun takana oleviin pelaajiin, mutta kukaan ei järjestönä vastaisi siitä, miten tulevia huippuja kehitetään. Amatöörijoukkueisiin panostaminen ei ole huippugolfilta pois, vaan panostamista tulevaisuuteen”, Peltoniemi sanoo.

Suomen Golfliitto on tukenut ammattilaisten valmennusta jo vuodesta 2005 lähtien ja entistä voimakkaammin viime vuosina golfin saatua olympiastatuksen. Vuositasolla ammattilaispelaajien valmennukseen on kohdennettu tänäkin vuonna reilut satatuhatta euroa.

”Olemme omalla riskillämme järjestäneet muun muassa Challenge Tourin, LETAS-kiertueen ja Nordic Leaguen kisoja vuodesta 2011 alkaen, ja SM-kisatkin on jo avattu ammattilaisille. Näiden kilpailujen järjestelyvastuu on jäänyt lähes yksin Golfliitolle. Liitto on vastannut myös kilpailujen varainhankinnasta, johon PGA ei ole halunnut osallistua”, Golfliiton kilpailupäällikkö Juha Juvonen muistuttaa.

Suomen golfin strategian jalkauttamista jatketaan PGA:n ulostulosta riippumatta yhteistyössä Golfliiton ja muiden toimialajärjestöjen kanssa yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 


Suomen PGA:n tiedote 9.11.2016 klo 09:44

Suomen golfammattilaisten järjestö PGA irtisanoutuu Suomen Golfliiton johdolla laaditusta Suomen golfin strategian jalkautuksesta.

Suomen PGA on ollut mukana tekemässä Suomen golfin strategiaa yhdessä Suomen Golfliiton, Suomen golfjohtajien henkilöyhdistyksen FGMA:n ja Suomen golfkenttien yhdistyksen, SGK:n kanssa. Strategia valmistui vuoden 2016 alussa.

PGA haluaa tällä tiedoksiannolla ilmoittaa jättäytyvänsä pois strategian jalkautustyöstä.

”Emme löytäneet Golfliiton kanssa meille roolia, jossa osaamisemme päivittäisen valmennuksen kehittämisessä ja kilpagolfin eteenpäin viemisessä olisi parhaassa mahdollisessa käytössä”, sanoo PGA:n hallituksen puheenjohtaja Mika Walkamo.

Suomen PGA on ollut strategiatyössä aktiivinen ja pyrkinyt löytämään luontevia yhteistyötapoja Suomen golfliiton kanssa strategian jalkautukseen. Golfliiton hallituksen jäsenten pyynnöstä PGA on toimittanut yhteistyöehdotuksen niin liiton operatiiviselle johdolle kuin sen hallituksenkin jäsenille. Yhteistyöehdotus ja työryhmäistunnot eivät ole konkretisoituneet Suomen Golfin strategian jalkautumiseksi. Haluamme myös tuoda julki, ettei Suomen Golfliitto ole tehnyt minkäänlaista konkreettista ehdotusta Suomen PGA:n roolista Suomen golfin strategian jalkautuksessa.

Edellä mainituista syistä Suomen PGA kokee, ettei tällä hetkellä mukanaolo Suomen Golfin strategian jalkautuksessa ei ole mahdollista.

Suomen PGA:n näkökulmasta strategian jalkautus vaatii selkeän toimenpidesuunnitelman, jonka suunnittelussa Golfliitto ei ole hyödyntänyt PGA:n ammattitaitoa. Taustalla Golfliitto on toteuttanut oman toimintasuunnitelmansa Suomen Golfin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Mielestämme golfliiton esittämät toimet eivät ole riittäviä, jotta Suomen Golfin strategian kilpaurheilulle asetetut tavoitteet olisivat realistisesti saavutettavissa. Pelaajien valmennuksen tulisi tähdätä major –voittoihin, olympiamitaleihin ja maailman huipulle. Ei pelkästään mitaleille amatöörien EM –kilpailuissa.

”Nyt marraskuussa pidettävien Golfliiton puheenjohtajavaalien tuloksesta voidaan tulkita paljon, kuinka aidosti Golfliitto haluaa toimia koko toimialan kokoavana voimana. Rehellisesti toivon, että Golfliiton uusi puheenjohtaja tulee nykyisen hallituksen ulkopuolelta”, kertoo Mika Walkamo.

”Strategian suunnittelu ja jalkautuksen toimenpiteiden neuvotteluprosessi Suomen Golfliiton kanssa on vienyt merkittävästi pienen organisaatiomme aikaa. PGA tekee jatkossakin merkityksellistä työtä suomalaisen golfin hyväksi. Jäsenemme, PGA ammattilaiset, toimivat edelleen itsenäisesti Suomen golfin hyväksi joka päivä ja joka puolella Suomea”, kertoo PGA:n toiminnanjohtaja Teemu Laakso.