SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Golf mukana suomalaisen kilpaurheilun häirintätutkimuksessa

Kilpagolf8. Syyskuuta 2020

Koko urheiluyhteisö on yhdessä häirintää vastaan

Golf osallistui alkuvuodesta Suomen eettisen urheilun keskuksen, SUEK, toteuttamaan selvitykseen seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä suomalaisessa kilpaurheilussa.

SUEK julkaisi tutkimuksen tulokset 8.9.2020. Tutkimusraportti käsittelee aineistoa kokonaisuutena eikä vertaile lajien yksityiskohtaisia tuloksia, koska vastausprosentit ja määritelmä kohderyhmänä olevista lisenssikilpaurheilijoista eroavat lajeittain. Halutessaan lajiliitot voivat julkaista omat tuloksensa.

Golfissa tutkimuskysely lähetettiin lähes 500 aktiivisesti vähintään valtakunnallisella tasolla kilpailevalle 16-30-vuotiaalle amatööri- ja ammattilaispelaajalle.

Golfissa vastaajia oli reilusti alle 100, joten tuloksia ei voida pitää tarpeeksi edustavina eikä niistä voi tehdä suoria lajikohtaisia yleistyksiä. On kuitenkin lajin ja kokonaistutkimuksen kannalta tärkeää, että nämä vastaajat ovat halunneet tuoda kokemuksiaan esille.  Golfliitto haluaakin tiedottaa tuloksista yleisellä tasolla.

Tulosten perusteella golfissa ei tapahdu vakavaa häirintää. Yleisin seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvan häirinnänmuoto on puhe tai sanallinen häirintä, mikä on linjassa tutkimusraportin kokonaisuuden kanssa.

Muutamat urheilijat olivat kuitenkin viimeisen viiden vuoden aikana kokeneet lievää seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Näistä tapauksista valtaosa on toisen urheilijan tekemää. Valmentajien osuus koetusta häirinnästä on huomattavasti pienempi. Yleisön puolelta häirintää ei golfissa koettu.

Häirinnän tekijöinä korostuivat nuoret miehet. Vastauksissa esiin nousi riittämätön urheilijoiden välinen kunnioitus. Tulosten perusteella tapahtunut lievä häirintä on etenkin nuorten välistä puhetta ja sanallista häirintää, jota tapahtuu sekä kasvokkain että sosiaalisessa mediassa. Huolestuttavaa ilmiössä on se, että vastaajissa oli useita alaikäisiä. Häirinnän merkittävimpinä vaikutuksina on esimerkiksi tunne joukkoon kuulumattomuudesta, mikä on kaikille urheilijoille mutta etenkin nuorille erittäin tärkeää.

”Golfliitto suhtautuu tuloksiin vakavasti ja tarttuu toimeen. Jokaisen pelaajan täytyy pystyä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi lajin parissa toimiessaan. Tehostamme ennaltaehkäisevää työtä toimintamme eri osa-alueilla, ja teemme ilmiötä näkyväksi koko toimialalla”, Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen kertoo.

”Aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Olemme parhaillaan laatimassa golfille omaa vastuullisuusohjelmaa, jonka yhtenä painopisteenä on eettinen urheilu. Aiheen painoarvoa omissa kanavissamme on myös lisätty”, Golfliiton toiminnanjohtaja Juha Korhonen kertoo.

Toimenpiteillä häirintää vastaan laajalla rintamalla

Lajin tasa-arvoa edistääkseen Golfliitto sitoutui vuonna 2019 kansainväliseen Women in golf-peruskirjaan, jonka tavoitteena on avoin ja yhdenvertainen golfkulttuuri. Lisäksi täsmennetyillä toimenpiteillä halutaan tarttua häirintäilmiöön ja sen tiedostamiseen pelaaja-, seura- sekä valmennus- ja koulutustasoilla. Yhteistyö Suomen golfammattilaisjärjestö PGA:n kanssa takaa mahdollisimman tehokkaan ja laajan kattavuuden etenkin kilpagolfin parissa toimivilla urheilijoille, valmentajille ja muille tukijoukoille.

“Häirintään ja epäasialliseen käytökseen on oltava nollatoleranssi, ja toimenpiteiden tulee kauttaaltaan vaikuttaa koko golftoimialalla. PGA sitoutuu aktiivisesti tuomaan ilmiötä esiin omille sidosryhmilleen”, PGA:n toiminnanjohtaja Teemu Laakso summaa.

Pelaajat: Ensi vuodesta lähtien Golfliitto velvoittaa kaikkia liiton kansallisia kiertueita pelaavia pelaajia tekemään virtuaalisen sääntötestin, jossa on myös osio häirinnästä, sen tunnistamisesta ja siitä kertomisesta. Testi uusitaan vuosittain, kun kilpailutoiminta alkaa eikä mukaan pääse ilman sen tekemistä.

Seurat: Seuroille Golfliitto lisää ilmiöstä tiedottamista ja koulutuksia SUEK:in materiaaleja hyödyntäen, ja teemme yhteistyötä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja rakenteisiin saamiseksi. Et ole yksin- ja Ilmo-palvelut tulisi olla jokaisen seuran kotisivuilla, ja toimintamalli epäasialliseen käytökseen puuttumisesta selkeä seuratoiminnassa oleville.

Koulutus ja valmennus: Golfliiton ja PGA:n yhteistä moniportaista valmentajapolkua kehitetään entisestään. Jo olemassa olevia Seuraohjaajakoulutuksen antidoping- ja häirintävapaa urheilu -osioita täydennetään, sama koskee myös ylempiä valmennuskoulutustasoja.

Lisäksi Tuomarikoulutukseen lisätään sama häirintäosio, koska tuomarit ovat paikalla kilpailutapahtumissa.

Myös Team Finland-ryhmän urheilija- ja valmentajasopimuksiin täydennetään kohta häirintävapaasta urheilusta.

 

Lisätietoja golfin yleisistä tuloksista ja toimenpiteistä antavat,

Juha Korhonen, Golfliiton toiminnanjohtaja
+358 400 722 876 / juha.korhonen@golf.fi

Hanna Hartikainen, Golfliiton puheenjohtaja
+358 50 387 7244 / hanna.hartikainen@golf.fi

Mitä on seksuaalinen häirintä?

Sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä

-Seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet
-Seksuaaliset puheet, kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai intiimiä yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset
-Seksuaalisesti värittyneet viestit, sähköpostit, puhelut, kuvat ja videot, julkaisut sosiaalisessa mediassa

Mitä on sukupuoleen perustuva häirintä?

Sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä
-Halventava puhe toisen sukupuolesta
-Kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusaamisen kohteen sukupuoleen

Lähde: SUEK

Kannustamme kertomaan

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi keskustella mahdollisista häirintätapauksista ammattilaisen kanssa.

SUEKin ILMO-palveluun voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia.