SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Tieto on valtaa testileirilläkin

Golfliitto11. Maaliskuuta 2020

Team Finlandin maaliskuun alkuun sijoittunut leiri Vierumäellä oli pelinavaus biomekaanisen analyysin suuntaan.

Suomen Golfliitto järjesti maaliskuun alkupäivinä Vierumäellä kolmepäiväisen testileirin Team Finlandiin kuuluville pelaajille. Kunakin päivänä kartoitettiin seitsemän pelaajan fyysisiä ominaisuuksia ja lyöntiteknikkkaa, putti mukaan lukien.

Ensimmäistä kertaa Team Finland -toiminnan aikana testeissä tarkasteltiin myös biomekaniikkaa. Apuna ulkopuolisena asiantuntijana oli Mark Bull, jonka 3D-analyysiä ovat urallaan käyttäneet hyväksi muun muassa Justin Rosen, Francesco Molinarin ja Danny Willettin kaltaiset major-voittajat.

Perustietoa pelaajien fyysisestä suorituskyvystä kerätään leireillä monin eri tavoin. Perinteisten lihasvoimaa, koordinaatiota ja kimmoisuutta mittaavien testien lisäksi testipäivään kuuluu kehonkartoitus, jonka menetelmiä Golfliiton tukena on ollut rakentamassa useiden eri lajien urheilijoiden kanssa työskennellyt itävaltalainen Ernst B. Zwick. Nuorten urheilijoiden kehittämiseen erikoistunut Zwick on asiantuntijajäsen myös golfista tutun Titleist Performance Instituten advisory boardissa.

Asiantuntijuus korostumassa

Kilpaurheilupäällikkö Juha Juvonen painottaa Golfliiton tarjoamissa valmennuksen tukitoimissa nimenomaan asiantuntijuuden ja monialaisen osaamisen merkitystä.

”Asiantuntijuutta on otettu laajasti käyttöön alueilla, joita golfissa ei aiemmin ole hyödynnetty. Tieto on valttia kilpailun koventuessa. Valmennustoiminnan kokonaisuuden kehittämisessä on ideoineen ollut mukana esimerkiksi kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen KIHUn johtajana tunnetuksi tullut Sami Kalaja.”

”Mielestäni on luontevaa, että kuljemme lajiliittona kohti roolia, jossa voimme tarjota urheilijoiden ja henkilökohtaisten valmentajien avuksi sellaista osaamista, jota muualla ei ole saatavilla, ainakaan yhtä helposti.”

Valmennusta koordinoiva Eero Kangasniemi pitää parhaiden asiantuntijoiden apua välttämättömyytenä, kun Team Finland tavoitteidensa mukaisesti tähtää pelaajien kehittämiseen maailman 50 kärkipelaajan joukkoon.

”Zwickin ja Bullin tarjoaman tuen avulla pystymme kehittämään urheilijoiden fyysistä suorituskykyä ja lajitaitoja. Samalla voimme selvittää, löytyykö urheilijan kehosta tai tekniikasta riskitekijöitä loukkaantumisille, jotka hidastavat tai pahimmillaan jopa pysäyttävät urheilijan kehittymisen.”

Zwickin kanssa kehitetty Functional Athlete Screen -testipatteristo (FAS) kartoittaa urheilijoiden liikkuvuutta ja dynaamista stabiliteettia. Se tuo esille mahdolliset yksilölliset rajoitteet ja tekijät, joita pelaaja joutuu golflyönnissään kompensoimaan. Samalla saadaan tietoa sellaisista kehittämistä vaativista kohteista, joita päivittäisharjoittelussa voidaan lähteä parantamaan.

Mark Bullin biomekaanisen 3D-analyysin avulla voidaan löytää lisää syy–seuraussuhteita ja hioa lajitekniikkaa. Bullin kanssa jo usean vuoden ajan yhteistyö tehnyt Jussi Pitkänen kertoi kolmantena testipäivänä konkreettisen esimerkin.

”Yhdenkin pelaajan kohdalla kävi ilmi, että syy käsivarren tietynlaiseen liikkeeseen ei ollut suinkaan itse käsivarressa, vaan niskassa. Kun pelaajaan kytketyt anturit syöttävät mittavan määrän dataa joka sekunti, tarjolla on sellaista objektiivista tietoa, jota muuten ei olisi saatavilla. Tulee ilmi pieniä merkityksellisiä eroja, jotka esimerkiksi videolta eivät olisi silmälle havaittavissa.”

Team Finlandin amatööripelaajiin lukeutuva Emilia Tukiainen oli tyytyväinen leiripäivän antiin.

”Nämä ovat aina tosi hyödyllisiä. Näkee paremmin, missä mennään. Ja kun jalkatyö on ollut minulle vähän ongelma, niin tämä 3D-analyysi tuo nyt asiaan uutta valoa.”

Myös 18 vuotta sitten viimeksi mukana Golfliiton leiritoiminnassa mukana ollut Minea Blomqvist-Kakko piti kokemusta hyödyllisenä.

”Palasin juuri viisiviikkoiselta harjoitusleiriltä Kaliforniasta. Oli hyvä päästä tarkistuttamaan, että perusasiat ovat kunnossa, kun loppua kohti ote alkoi hieman lipsua.”

Itsetuntemuksen avaimia

Huipulle jo päässeet pelaajat tulevat Mark Bullin luokse etsimään vastauksia itseään askarruttaviin kysymyksiin. Nuorten pelaajien svingiä analysoitaessa asetelma kääntyy yleensä toisin päin.

”Minun roolini on kysyä parhaita mahdollisia kysymyksiä. Yritämme saada pelaajat ajattelemaan eri tavalla kuin ennen, antamaan eväitä omille tutkimusretkille. Se on edellytys sille, että he voivat viedä uusia ideoita käytäntöön.”

Tärkeintä on, että analyysi auttaa pelaajaa tuntemaan oman yksilöllisen svinginsä entistä paremmin ja antaa pelaajalle sekä hänen ympärillään olevalle tiimille uutta ja täsmällistä tietoa.

Kehonkartoitus ja biomekaaninen analyysi yhdessä kirkastavat kuvaa pelaajalle parhaiten sopivasta svingistä ja keinoista sen saavuttamiseksi. Perustana ovat pelaajan yksilölliset ominaisuudet ja niiden asettamat reunaehdot. Se tarkoittaa myös tervettä kunnioitusta pelaajan synnynnäisiä ja pelaajauran aikana juurtuneita luontaisia toimintatapoja kohtaan.

”Jos lähdemme kylmästi viemään pelaajaa jonkin ideaalin suuntaan, data voi kyllä parantua mutta tulokset heiketä”, Bull varoittaa. Tärkeämpää on vahvuuksien vahvistaminen.

”Tämä on juuri sitä, mitä olemme kaivanneet”, toistivat Mikael Mustonen ja Pasi Purhonen kuin yhdestä suusta. ”Pääsemme kiinni siihen, miksi pelaaja liikkuu svingissä niin kuin liikkuu.”

Molemmat ovat Jussi Pitkäsen tavoin Team Finland -toiminnassa mukana olevia liittovalmentajia. Pelaajien kehittämiseen on heidän mukaansa nyt olemassa työkaluja, jotka tuovat merkittävän lisän aiemmin tarjolla olleisiin välineisiin.

Jatkuvuus on eteenpäin tähdättäessä avainasemassa. Seuraava testileri on luvassa syksyn lopulla kilpailukauden päätyttyä. Sitä ennenkin Jussi Pitkäsellä on mahdollisuus järjestää 3D-testausta sopivan tilaisuuden koittaessa. Kun tuloksia eri testikertojen välillä päästään vertaamaan, tarvittavat mittarit ovat olemassa.

Yhteydenpito henkilökohtaisiin valmentajiin tärkeää

Sakke Siltalalla oli Vierumäellä tukenaan henkilökohtainen valmentaja Marko Kallinen. 3D-analyysi antoi hyödyllisiä vinkkejä lantion toiminnan tehostamiseen. Tavoiteltavia liikkeitä tukevia sopivia lihasharjoitteita alettiinkin heti palautesession jälkeen käydä läpi FAS-testausta mukana tekemässä olleen Matti Lindholmin kanssa.

”Jokaisella pelaajalla on svingissään jonkinlaisia haasteita. Tällainen testaus antaa arvokkaita eväitä kehittymiseen. Tämä on ollut hyvin motivoivaa niin minulle kuin Sakellekin”, Kallinen kertoi.

Henkilökohtaisten valmentajien saaminen mukaan mahdollisimman laajalla rintamalla olisi toivottavaa, jotta testipäivinä karttunut tieto tulisi mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Tällä hetkellä tilanne ei ole aivan niin hyvä kuin voisi olla, on Juha Juvosen mielipide.

”Yhteydenpidossa urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien ja liittovalmentajien välillä on edelleen kehittämistä. Olisi tärkeää saada valmentajat säännöllisesti koolle ajatuksia vaihtamaan. Tieto on tarkoitettu molempiin suuntiin jaettavaksi, ei pantattavaksi.”