SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Tehokehittämisprojekti päätökseen

Golfliitto27. Huhtikuuta 2021

Vuoden 2020 alusta käynnistetty tehokehittämisprojekti päättyy tähän kevääseen. Puolitoista vuotta kestänyt projekti keskittyi saamaan lajin aloittamisen ja lajin parissa pysymisen golfyhteisöjen rakenteisiin ja osaksi perustoimintaa.

Uusien toimintatapojen löytäminen nousi keskusteluissa selkeästi projektin ensisijaiseksi toiveeksi ja odotukseksi. Miten muualla on onnistuttu ratkaisemaan jokin asia, onko tehty jotain ihan uudella otteella. ”Voisi sanoa, että projektissa mukana olleet yhteisöt ovat olleet meidän vetovoimatiimin lempilapsia. Halusimme heille ensimmäisenä kertoa tulevista uudistuksista ja ideoista, ja toisaalta käytimme heitä myös monesti ns. koekaniineina”, toteaa vetovoimatiimin Mika. Projekti starttasi vauhdilla käyntiin. Vetovoimatiimi kiersi kaikki projektissa mukana olleet 32 seuraa, ja maaliskuussa vielä kokoonnuttiin isolla joukolla Helsinkiin Golfmessujen yhteydessä pidettyyn projektin kick off -tilaisuuteen.

Yksi projektissa mukana olleista seuroista oIi Iisalmen kupeessa toimiva Ylä-Savon Golfseura. ”Haimme projektiin mukaan, koska toivoimme saavamme liitolta lisäboostia. Lähdimme mukaan korvat höröllä kuulemaan kaikkea sitä, miten voisimme omaa seuratoimintaamme kehittää. Kun huomasimme, kuinka paljon meidän seurassamme on kehitettävää, piti alkuun varoa, ettemme mene kehitysaskeleissa sekaisin”, kertoo seuran puheenjohtaja Tommi Korpihalla.

Kuortane Golf lähti projektiin mukaan ajatuksella kehittää ja monipuolistaa seuratoimintaa ja koko golfyhteisön toimintaa. Lisäksi organisaatiomuutos oy:n puolella antoi sopivan sysäyksen ja oli oiva hetki tehdä muutoksia ulkoisen tuen avulla. ”Tehokehittämiseen kannatti ilman muuta lähteä. Liiton sparraus toi ryhtiä suunnitteluumme ja saimme ideoita ja kannustusta suunnitelmiimme ja toimintaamme. Tästä Johanna Ahdille ISO kiitos”, kertoo seuran puheenjohtaja Pasi Puttonen.

Sitten pakkaa tuli sekoittamaan korona. Se pakotti muuttamaan suunnitelmia. Projektin tueksi otettiin käyttöön virtuaaliset kokoukset ja webinaarit, sähköinen oppimisalusta ja projektin oma Facebook-ryhmä. ”Osa näistä koronan myötä mukaan otetuista toimintatavoista tulivat jäädäkseen, ja aiomme hyödyntää niitä jatkossakin”, kertoo Johanna vetovoimatiimistä. ”Se täytyy myöntää, että yhteisten kontaktien vähäinen määrä jäi hampaankoloon. Vaikka niitä paikattiin Teams-kokouksilla ja eteenpäin potkittiin kannustavasti, niin kyllä korona vaikutti siihen, että tehokehittäminen jäi omassa toiminnassamme taka-alalle kauden lähestyessä”, toteaa Tommi.

Monessa yhteisössä myös huomattiin, että projekti olisi vaatinut enemmän resursseja, jotta siitä olisi saatu mahdollisimman paljon irti. ”Meillä on selkeästi aktiivisten toimijoiden vähyys esteenä sille, että selkeitä uusia toimintatapoja voitaisiin toteuttaa”, totesi erään seuran puheenjohtaja palautteessaan. Myös Kuortane Golf koki haasteena ajankäytön. ”Kaikki seuratoimijamme tekevät seuratyötä OTO:na, joten sitoutuminen ja ajankäyttö ovat aina olleet haasteena toiminnan kehittämisessä ja pyörittämisessä. Tämä on seuran haaste, eikä johtunut projektista”, miettii Pasi.

Monelle projekti oli hyvä alku asioiden perusteellisempaan pohtimiseen. ”Kyllä korona sotki monta hyvää suunnitelmaa, mutta onpahan nyt valmiita suunnitelmia otettavaksi käyttöön sitten kun se on mahdollista”, todettiin yhdessä palautteessa. Samoilla linjoilla on Kuortane Golf. ”Projektin aikana saimme mm. parannettua ja tehostettua talven aikaista tulevan kauden suunnittelua, luotua uusia toimintatapoja ja tapahtumia. Tulevaisuudessa hyödynnämme projektissa kehiteltyjä toiminnan muotoja”, kertoo Pasi.

”Me innostuimme ohjaajakoulutuksesta, johon lähti mukaan kymmenkunta ohjaajakokelasta. Heidän avullaan pystymme jatkossa kehittämään seuran aloittajan polkua, yritysvierailuja ja toivottavasti myös saamaan omaa junioritoimintaa liikkeelle muutaman vuoden tauon jälkeen. Yksi merkittävä askel on oman talviharjoittelupaikan löytäminen. Tähän saakka golf on ollut Iisalmessa kesälaji, mutta ohjaajatoiminnan käynnistyttyä olemme jo haaveilleet ympärivuotisesta harjoittelusta. Sisäharjoitustilasta halutaan niin lasten ja nuorten kuin myös muiden seuran jäsenten harjoittelupaikka talvikaudeksi. Uskon, että ilman tehokehittämisprojektia tällainen näkemyksen avautuminen tuskin olisi toteutunut”, summaa Tommi projektin parhaita anteja.

Projekti todisti myös sen, että yhteydenpito puolin ja toisin ihan arkisissakin asioissa on arvokasta. ”Suuntaamme nyt tehokehittämisprojektin tehot tukitiimitoimintaan, ja näin kaikki golfyhteisöt saavat tasapuolista tukea ja apua halutessaan”, kertoo vetovoimatiimin Kirsi. Tukitiimi koostuu seitsemästä Golfliiton toimihenkilöstä, lisäksi golfyhteisöjen apuna ja tukena on eri alan asiantuntijoita. ”Omaan tukitiimihenkilöön voi ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa”, kannustaa Mika.

”Oli hienoa päästä tutustumaan pintapuolta paremmin niin moneen golfyhteisöön ja siellä toimiviin ihmisiin. Ja ihan parasta on se, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä tukitiimihenkilön roolissa tästä eteenpäinkin näiden yhteisöjen kanssa”, toteavat Vetovoimatiimin Johanna, Kirsi ja Mika.