SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Suomessa pelattiin viime vuonna 3,1 miljoonaa golfkierrosta

GolfliittoPelaajalleSeuroille24. Tammikuuta 2016

Kaikista Suomessa viime vuonna pelatuista golfkierroksista noin 15 % oli kilpailukierroksia.

Suomen Golfliiton 131 jäsenseuran kentillä pelattiin vuoden 2015 aikana yhteensä noin 3,1 miljoonaa golfkierrosta. Kasvua vuoden 2014 kokonaiskierrosmäärään on noin kolme prosenttia. Luvut perustuvat NexGolf- ja Golfbox-seurajärjestelmien ajanvaraustilastoihin vuosilta 2014–2015.

Tarkkaa arviota maassamme pelattujen kierrosten määrästä on käytännössä mahdoton tehdä, koska kaikkia kierroksia ei tietojärjestelmiin esimerkiksi pallorännejä käyttävillä kentillä kirjata. Myös tietojärjestelmien käyttötavat vaihtelevat jonkin verran seuroittain. Seurajärjestelmien antamiin lukuihin perustuvaa tilastoa voi kuitenkin pitää hyvin suuntaa antavana.

Vajaa viidennes kaikista kierroksista pelattiin 9-reikäisillä kentillä. Kun oletetaan, että valtaosa sekä 18-reikäisten että 9-reikäisten kenttien kierroksista pelataan loppuun, voidaan karkeasti arvioida, että Suomessa pelattiin päättyneen vuoden aikana noin 50 miljoonaa yksittäistä golfreikää.

Kun vuotuinen kokonaiskierrosmäärä jaetaan Golfliiton jäsenmäärällä, saadaan selville, että jokainen rekisteröitynyt golfari pelaa 18 reiän kierroksiksi muutettuna keskimäärin noin 20 kierrosta golfia vuodessa. Pelimäärien haitari on kuitenkin niin suuri, että keskiarvo on tilastossa mittarina varsin karkea. Aktiivisimmat harrastajat ehtivät pelata kauden aikana yli 200 kierrosta, kun taas kolmasosa jäsenkunnasta ei Golfliiton selvitysten mukaan pelaa juuri ollenkaan.

Yllättävää kahden viime vuoden tilastoissa on se, että kokonaiskierrosmäärän kolmen prosentin kasvu vuodesta 2014 vuoteen 2015 on ollut selvästi voimakkaampaa kuin Golfliiton jäsenmäärän kasvu (noin 0,3 %). Kasvulukujen valossa golfarit näyttävät siis pelanneen viime vuonna keskimäärin aktiivisemmin kuin vuotta aiemmin.

Valtaosan, yli 70 prosenttia, kierroksistaan golfin harrastajat pelaavat kotikentillään. Muilla kentillä vieraileminen on kuitenkin olennainen osa golfin lajikulttuuria ja vieraspelaajien nimiin kirjattiin kaikista varatuista lähtöajoista varsin tuntuva siivu, runsas neljännes. Eri kenttien välillä vieraspelaamisen määrä vaihtelee huomattavasti.

Ulkoliikuntalajien keskuudessa golf on yksi kilpailupitoisimmista. Noin 15 prosenttia kaikista golfkierroksista pelataan mitä monimuotoisimmissa kilpailuissa. Kisalähtöjä kertyi maamme golfkentillä viime vuonna yhteensä lähes 460 000. Tilastojen mukaan kilpailut myös kiihdyttävät vieraspelaamista. Vajaa kolmannes kaikista kilpailukierroksista kirjataan vieraspelaajille.