SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Suomen Golfliiton hallintomalli kevenee – toimintasäännöt uuteen aikakauteen

GolfliittoPelaajalleSeuroille4. Maaliskuuta 2017

Suomen Golfliiton liittovaltuusto lakkautetaan ja Golfliitossa siirrytään kahden vuotuisen liittokokouksen hallintomalliin.

Kuusikymmentä vuotta 4.3.2017 täyttävä Suomen Golfliitto kokoontui juhlapäivänsä alkajaisiksi ylimääräiseen liittokokoukseen Helsingin Finlandia-talolle. Kokouksen keskeisenä päätöskohtana oli Golfliiton liittohallituksen esitys Golfliiton toimintasääntöjen muuttamisesta.

Käydyn keskustelun ja kokouksessa suoritetun äänestyksen jälkeen liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen selvällä ääntenenemmistöllä 153–35.

Kokouksessa oli edustettuna 69 seuraa Golfliiton 130 jäsenseurasta. Seurojen jäsenmäärään perustuvia ääniä seuroilla oli kokouksessa käytettävissä yhteensä 188. Sääntöjen muuttamiseen vaadittiin kolmen neljäsosan enemmistö (141 ääntä). Hallituksen esitystä puolsi 81,4 % annetuista äänistä.

Sääntöihin kirjattiin vaatimus kaikkien Golfliiton kuuden alueen ja molempien sukupuolten edustuksesta Golfliiton liittohallituksessa.

Sääntömuutosta ehdittiin valmistella Golfliitossa pitkään. Ensimmäisen kerran ehdotus sääntömuutoksesta esiteltiin Golfliiton liittovaltuustolle syyskokouksessa vuonna 2015. Vuonna 2016 esitys kierrätettiin golfseuroissa kommenttikierroksella, ja sitä käsiteltiin myös kevään liittokokouksen seminaarissa, alueiden kevätkokouksissa, puheenjohtajapäivillä sekä alueiden syyskokouksissa.

Sääntömuutosesityksen keskeisin kohta, joka hallitsi keskustelua myös asiasta päättäneessä liittokokouksessa, oli Golfliiton liittovaltuuston lakkauttaminen ja siirtyminen kahden vuotuisen liittokokouksen malliin.

Muutosta perusteltiin ensisijaisesti Golfliiton hallintomallin keventämisellä, avoimuudella ja päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamisella. Liittovaltuustossa on ollut edustettuna varajäsenet mukaan luettuna kerrallaan vain noin kaksi kolmasosaa Golfliiton jäsenseuroista. Liittovaltuuston kokouksissa puolestaan on ollut kerrallaan mukana korkeintaan 45 liittovaltuutettua tai heidän varajäsentään sekä valtuuston puheenjohtaja. Tähän asti joka toinen vuosi kokoontuneessa liittokokouksessa ovat puolestaan edustettuina kaikki Suomen Golfliiton jäsenseurat.

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Aura Golfin Toni Laakso julkisti äänestyksen tuloksen. Oikealla kokouksen sihteeri Outi Kunttu.

Sääntöjä muutettiin samassa yhteydessä myös muilta osin. Keskeisimpiä muutoksia ovat seuraavat:

  • Seurajäsenten lisäksi Golfliittoon voidaan ottaa yhteisöjäseniksi myös muita golfyhdistyksiä minimiäänioikeudella (yksi ääni) sekä kumppanuusjäseniä ilman äänioikeutta. Kunniajäsenyys säilytettiin yhtenä jäsenyyden muotona.
  • Sääntöihin kirjattiin vaatimus kaikkien Golfliiton kuuden alueen ja molempien sukupuolten edustuksesta Golfliiton liittohallituksessa. Muutoksella halutaan turvata mahdollisimman laaja edustuksellisuus hallituksessa.
  • Seurojen äänimäärät muutettiin jäsenmääräperusteisiksi. Kullakin Golfliiton jäsenseuralla on liittokokouksessa käytössään 1–3 ääntä, yksi ääni kutakin alkavaa 500 jäsentä kohti.
  • Hallituksen toimikausi yhdistetään tilikauteen (kalenterivuosi), jolloin luottamushenkilöiden vastuu liiton taloudesta synkronoituu tilikausien kanssa. Hallituksen toimikausi on aiemmin vaihtunut liittovaltuuston syyskokouksessa.
  • Toiminnanjohtaja rooli kuvataan sääntöihin. Aiemmin säännöt eivät ole ottaneet kantaa toiminnanjohtajan tehtävään.
  • Sääntöihin kirjattiin kohta, jonka mukaan henkilö voi toimia samassa hallitusroolissa korkeintaan kolme perättäistä kaksivuotiskautta, eli yhteensä kuusi vuotta.

Golfliiton nykyinen liittovaltuusto kokoontuu viimeisen kerran kevätkokoukseensa 22. huhtikuuta, jonka jälkeen valtuusto lakkautetaan. Ensimmäinen uuden hallintomallin mukainen syysliittokokous järjestetään loppuvuonna marras–joulukuussa. Kevätliittokokouksen ajankohta on puolestaan huhti–toukokuussa.

Syysliittokokouksissa käsitellään jatkossa Suomen Golfliitto ry:n seuraavan toimintavuoden asioita, kuten budjettia ja toimintasuunnitelmaa, ja tehdään merkittävimmät henkilövalinnat. Kevätliittokokouksissa tarkastelun kohteena ovat puolestaan ensisijaisesti edellisen toimintavuoden asiat.

Suomen Golfliiton 60-vuotisjuhlat alkoivat Finlandia-talossa liittokokouksen jälkeisellä juhlaseminaarilla. Juhlallisuudet huipentuvat illalla järjestettävään 60-vuotisjuhlagaalaan. Sen yhtenä kohokohtana julkistetaan Suomen Golfliiton perustama Hall of Fame -kunniagalleria ja siihen valitut ensimmäiset jäsenet.