SUOMEN
GOLFLIITTO

Ajankohtaista

Green Card on yksi golfin vahvimmista brändeistä

Aloita golfGolfliittoPelaajalleSeuroille13. Heinäkuuta 2017

Tuoreet kokemukset ja tutkimustulokset kertovat järjestelmän toimivan ja tukevan aloittelijan tulemista lajin pariin.

Suomen Golfliitolla on käytössään Green Card -järjestelmä. Green Card -suorituksen avulla jokainen uusi golfari tietää miten peliympäristö, kentän kunnosta huolehtiminen ja kanssapelaajat tulee ottaa huomioon. Green Cardin suorittanut aloitteleva golfari tietää pystyvänsä pelaamaan omatoimisesti turvallisesti, sujuvasti muiden mukana ja sitä kautta keskittymään pelistä nauttimiseen ja taitojensa kehittämiseen.

Järjestelmä antaa Golfliiton raamit sille, mitä omatoiminen pelaaminen pitää sisällään. Kukin golfyhteisö rakentaa oman aloittelijan polkunsa alkeiskurssisisältöineen Green Card -järjestelmän ympärille. Green Card -koulutuksen ja harjoittelun aikana aloitteleva golfari on vakuutettu Golfliiton toimesta.

Aloittelevien golfarien Green Card -järjestelmän toimivuutta seurataan ja kehitetään säännöllisesti. Vuonna 2011 merkittävänä uudistuksena oli luopuminen lyöntitaitokokeesta ja vuonna 2016 ohjeistusta päivitettiin edelleen.

Voimassa oleva Green Card -suoritus koostuu kahdesta osa-alueesta: kirjallisesta sääntö- ja golfkäyttäytymiskokeesta sekä kentällä pelaamisesta, jossa opitut asiat todennetaan käytännön peliympäristössä. Green Card -suoritus on luonteeltaan vuorovaikutteinen, oppimista tukeva ja omatoimiseen pelaamiseen valmistava.

Green Card on ollut osa golfia Suomessa jo pitkään. Green Car -vaatimuksia on päivitetty viime vuosina säännöllisesti.

Green Card taskussaan pelaaja tietää, että hänellä on riittävät perustiedot ja -taidot pelaamiseen golfkentällä omatoimisesti. Tällöin uudelle golfarille myönnetään ensimmäinen EGA-tasoitus (European Golf Association), joka toimii erinomaisena mittarina omien pelitaitojen kehittämiseen ja eritasoisten pelaajien väliseen kisailuun.

Vuosittain Green Cardin suorittaa noin 10 000 suomalaista. Kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia.

Suomen Golfliitto tutki golfin aloittamisen mielikuvaa ja Green Cardin mainetta 2015. IRO Research toteutti tutkimukset 1000 suomalaisen kuluttajapaneelille sekä noin 800:lle Green Cardin vuosina 2014 ja 2015 suorittaneelle.

Green Cardin suorittaneista 90% koki sen olleen erittäin positiivinen ja hyödyllinen kokemus, joka kannatti tehdä. Niistä suomalaisista, jotka eivät ole suorittaneet Green Cardia peräti 60% piti IRO:n tutkimuksen mukaan hyvänä asiana sitä, että golfin aloittamiseen vaaditaan Green Card. Ainoastaan 5% piti tätä huonona asiana.

Tutkimustulosten perusteella Green Cardin suorittaneiden ja golfia vielä pelaamattomien mielestä Green Card on luonteva ja kiitetty askel golfin aloittamisessa.

Tuoreiden kokemusten ja tutkimustulosten valossa voidaan todeta, että Green Card -kulttuuri on koko suomalaisen golfalan ja golfia pelaavien ja vielä pelaamattomien etu. Golfliitto suosittelee Green Card -järjestelmän käyttämistä golfin aloittamisessa.