SUOMEN
GOLFLIITTO

Blogit

Golf50+ – Golfin oheisharjoittelu- Miksi harjoitella golfia myös talvikaudella?

BlogitGolf50+Julia Kettinen6. Marraskuuta 2023

”Tervetuloa lukemaan terveys- ja hyvinvointiaiheista asiantuntijablogia. Kirjoituksissa pääset tutustumaan tutkittuun tietoon pohjautuviin näkökulmiin erityisesti seniorigolfarin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Golfista ja pelaamisesta, kuten elämästäkin, nauttii parhaiten, kun muistaa pelin lisäksi huolehtia myös itsestään. Haastankin sinut pohtimaan, miten voisit edistää omaa terveyttä ja hyvinvointiasi tulevan vuoden aikana!”

Marraskuu on saapunut ja kellot on siirretty talviaikaan. Ensilumien ja pakkasten myötä golfkausikin on saatu päätökseen lähes koko Suomessa. Lukujen valossa golfin suosio on edelleen vahvaa, ja näyttää siltä, että koronapandemian myötä golfista on tullut monelle aktiivinen harrastus. Kauden päätteeksi onkin hyvä hetkeksi pysähtyä tarkastelemaan omaa pelikautta. Mitä pelikaudesta voi oppia ja siirtää tulevalle kaudelle oheisharjoittelua varten?

Miksi pelaat golfia?

Vuonna 2023 Suomessa oli 155 584 golfpelaajaa, ja erityisen ilahduttavaa oli, että golfin pariin oli innostunut 12 % uusia harrastajia verrattuna edellisvuoteen. Tämän kauden aikana golfkenttien erinomainen kunto ja optimaaliset pelikelit ovat rohkaisseet pelaamista, mikä näkyy kierrosmäärien ennusteessa. Näyttäisi siltä, että tänäkin kautena on pelattu yli 3 miljoonaa kierrosta golfia.

Meillä jokaisella golfin pelaajalla on omakohtainen mielikuva siitä, millaisia pelaajia ja harjoittelijoita me olemme. Lisäksi meillä kaikilla on jokin omakohtainen syy siihen, miksi pelaamme golfia ja miksi palaamme kierros toisensa jälkeen viheriöille. Meillä on myös usein omakohtaisia odotuksia ja tavoitteita, joiden toivomme täyttyvän kauden aikana. Kuitenkin yllättävän moni meistä voi kokea kauden päätteeksi pettymystä omiin suorituksiin, kun kaikki tavoitteet ja odotukset eivät toteutuneetkaan.

Perinteisesti (ja edelleen usein) golfissa onnistumista mitataan pääasiassa pelitason perusteella. Golfissa on ainutlaatuinen tasoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa jatkuvan oman suoriutumisen arvioinnin väylä- ja kierroskohtaisesti suhteessa omiin pelitaitoihin. Erityisesti uudistetun tasoitusjärjestelmän myötä monet senioripelaajat ovat kohdanneet tasoituksensa nousun, ja tasoitus voi vaihdella enemmän kuin aikaisemmin golfkauden aikana. Lisäksi digitaalisten tuloskorttien ansiosta voimme seurata väylältä väylälle, miten suoriudumme suhteessa omaan pelitasoomme.

meneekö pelikierros tai harjoittelu hukkaan, jos pisteitä ei ropise tai tasoitus ei laske?

Usein olemme tyytyväisiä, kun pelaamme alle oman tasoituksen. Mutta meneekö pelikierros tai harjoittelu hukkaan, jos pisteitä ei ropise tai tasoitus ei laske? Usein haasteita syntyy, kun omat odotukset eivät kohtaa pelitaitojen kanssa. Harjoittelun puute voi myös vaikuttaa tähän, mutta mikä motivoi meitä harjoittelemaan, jos tuntuu, ettei koskaan saavuta omia tavoitteita? Onko osa tyytymättömyydestä ehkä seurausta siitä, että emme ole päivittäneet odotuksiamme ja tavoitteitamme riittävän usein pelivuosien kertyessä? Haastankin sinut pohtimaan, milloin olet viimeksi tarkastellut ja selventänyt omakohtaisia syitä siihen, miksi pelaat golfia.

Tavoitteiden ja motivaatiotekijöiden uudelleen arviointi?

Pelivuosien kertyessä ja elämäntilanteen muuttuessa on yleistä, että henkilökohtaiset syyt ja motiivit golfharrastukselle muuttuvat. Golf on elinikäinen harrastus, eikä siinä ole selkeää pistettä, jolloin se olisi lopetettava. Sen sijaan matkan varrella on monta kohtaa ja elämäntilannetta, joissa on järkevää tarkastella omia pelitavoitteita uudelleen. On myös tärkeää pohtia, miten omat tavoitteet ja odotukset näkyvät käytännössä pelikierroksen aikana. Uskonkin, että nykyaikana monelle meistä ensisijainen syy harrastaa golfia on omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Jos tavoitteena on nauttia golfista liikuntamuotona sekä sosiaalisena harrastuksena ruuhkavuosien keskellä tai eläkepäivillä, kannattaa miettiä, onko järkevää antaa niin suurta painoarvoa tasoitukselle tai yksittäisille huonoille kierroksille. Golf on paljon muutakin kuin tuloskeskeistä ajattelua ja tämä näkökulma voi tehdä pelistä vieläkin antoisamman.

Jos tavoitteena on nauttia golfista liikuntamuotona sekä sosiaalisena harrastuksena ruuhkavuosien keskellä tai eläkepäivillä, kannattaa miettiä, onko järkevää antaa niin suurta painoarvoa tasoitukselle tai yksittäisille huonoille kierroksille.

Voisiko oman toiminnan motiivin kirkastaminen myös motivoida harjoittelemaan oheiskaudella? Tai ainakin helpottaa motivaation säilymistä pelaamiseen pelikauden aikana. Jokaisen meistä arvomaailma heijastaa omaan käytökseen, ja tekeminen tuntuu usein paljon merkityksellisemmältä, kun tekemisemme on linjassa arvomaailman kanssa. Golfin sekä muiden taitoharjoittelulajien paradoksi usein onkin, että hyvä/optimaalinen suoritus yllättää, kun sitä vähiten odottaa tai yrittää.

On hyvä muistaa, että hyvä ja optimaalinen golfsuoritus koostuu monista eri osatekijöistä, ei ainoastaan lyöntitekniikasta. Siksi on tärkeää päivittää tavoitteita ja harkita harjoittelua myös golfin ulkopuolisilla osa-alueilla, kuten fyysisessä kunnon parantamisessa, tasapainon ja liikkuvuuden kehittämisessä, kognitiivisissa taidoissa kuten havainnointi- ja huomiokyvyssä, päätöksenteossa ja mielenhallinnassa. Mitäpä jos tänä talvena keskittyisit tekniikkaharjoittelun lisäksi myös näiden muiden osa-alueiden kehittämiseen.

Mitä asioita olisi hyvä tarkastella edelliseltä kaudelta?

On hyvä pitää mielessä, että pelikierrosten tai harjoittelumäärien analysointi ei rajoitu vain tavoitteellisille harrastajille tai kilpapelaajille – se on jokaisen golfharrastajan perusedellytys kohti merkityksellisempää harrastamista. Golfissa suoritus koostuu monista eri tekijöistä, joten tavoitteiden ja harjoitusohjelman päivittäminen vastaamaan nykyisiä tavoitteitasi ja motivaatiotasi on olennaista.

oheisharjoittelun suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa on tärkeää ottaa huomioon lajin monipuoliset vaatimukset.

Perinteisesti oheisharjoittelulla tarkoitetaan kaikkea, mikä tapahtuu varsinaisen lajiharjoittelun ulkopuolella ja jonka tarkoituksena on edistää lajisuoritusta. Tästä syystä oheisharjoittelun suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa on tärkeää ottaa huomioon lajin monipuoliset vaatimukset. Viime kauden suoritusten tarkastelu luo realistisen ja motivoivan pohjan tulevan kauden harjoittelulle. Alla listattuna muutamia tekijöitä, joihin harjoittelun suunnittelussa voi kiinnittää huomiota.

Golfin pelaaminen: Kauden ajalta kannattaa tarkastella omia kierrosmääriä, ja pohtia pelimäärää etenkin viikkotasolla. Yhden pelikierroksen lisääminen viikolle on monelle varmasti mahdollista, ja koko kauden aikana kierrosmäärä nousisi helposti yli 20 kierrosta. Saavutat enemmän terveyshyötyjä sekä lajitaitojen kannalta toistoja, mikä auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Golfin lajitaidot: Pelikierroksia kannattaa analysoida tarkemmin lajitaitojen näkökulmasta. Nykyään on helppo tilastoida esimerkiksi väyläosumia, greeniosumia, puttien lukumäärää sekä kierroskeskiarvoja. Tämä antaa sinulle käsityksen siitä, mistä tuloksesi koostuu ja missä osa-alueilla voit edelleen parantua. Jo yhden ylimääräisen lyönnin vähentäminen 9 väylän aikana vaikuttaa merkittävästi kokonaistulokseesi.

Pelistrategia: Pohdi pelistrategiaasi ja päätöksentekoa kierrosten aikana. Onko sinulla selkeä suunnitelma kullekin väylälle, vai yritätkö aina lyödä mahdollisimman pitkälle? Kokeiletko erilaisia lähestymistapoja väylille vai noudatatko aina samaa kaavaa? Entä mitä teet, jos lyönti ei mene suunnitellusti – pysytkö edelleen suunnitelmassa vai yritätkö epätoivoista sankarilyöntiä? Pelistrategia ja lyönnin tavoitteet vaikuttavat merkittävästi onnistumisen tunteeseen kierroksen aikana.

Fyysiset ominaisuudet: Pohdi fyysisen kunnon osalta, kuinka hyvin olet pitänyt huolta kestävyyskunnostasi, lihaskunnostasi ja liikkuvuudestasi. Onko tietyillä osa-alueilla parannettavaa, joka voisi tukea golfsuoritustasi? Fyysisten ominaisuuksien parantaminen tekee pelaamisesta helpompaa, mukavampaa ja turvallisempaa sekä vähentää loukkaantumisriskiä.

Psyykkiset ominaisuudet: Pohdi omia psyykkisiä taitoja pelissä. Oletko kiinnittänyt huomiota keskittymiseesi, tunnetaitoihisi, itseluottamukseesi, stressinsietokykyysi ja kykyysi käsitellä epäonnistumisia? Millaiset tilanteet saattavat vaikuttaa näihin ja miten reagoit niihin? Kuinka palaat vahvaan suoritukseen epäonnistumisen jälkeen?

Harjoittelurutiini: Arvioi omaa harjoitteluasi sekä mieti omaa harjoittelurutiiniasi. Oletko harjoitellut tarpeeksi monipuolisesti? Oletko käyttänyt aikaa sekä tekniikkaharjoitteluun että muihin golfia tukeviin harjoituksiin? Lisäämällä osa-alueiden monipuolista harjoittelua, parannat todennäköisyyttä onnistua myös pelissä.

 

Julia Kettinen on 29-vuotias Itä-Suomen Yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkija sekä yliopisto-opettaja, joka tekee väitöskirjatutkimusta golfin terveysvaikutuksista aivoterveyden sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta. Koulutukseltaan Kettinen on Terveystieteiden maisteri ja golfin ammattivalmentaja. Kettinen on monivuotinen Master Golf Academyn Pro. Golfin Kettinen on aloittanut 6-vuotiaana ja on kilpaillut juniorivuosina kansallisella tasolla. Kettinen asuu Sveitsin Zürichissä, mutta käy säännöllisesti Suomessa opettamassa.